JaunumiFotogalerijaVideoDokumentiRegistrācijaRezultātiTrasesVēsture 
12.07.2014 Mazmoto šoseja Smiltenē [2014-06-30 16:28:05]

Dalība:

ZM 15 eiro

Scooteri, Retro 20 Eiro

kas nav iepriekš reģistrējies 22 Eiro

Dienaskārtība:

2014. gada 12. jūlijs,

Smiltene, SK TEPERIS kartingu trase

Uz starta pēc kopvērtējuma / Start positions by standings

Dienas kārtība / Timetable

08:00 09:50 Reģistrācija & tehniskā kontrole /Registration & technical control Apļi /Laps

10:00 10:30 ZM 1A + 2A + Sport Training

10:35 11:05 SCOOTERS Sport50 + Sport70 + Racing70 Training

11:10 11:45 RETRO Sport 350 + Racing 350 Training

12:10 12:20 Dalībnieku sapulce / Racers meeting

12:30 12:50 ZM 2A (ST50) 1st race 10

13:00 13:20 ZM 1A (ST45) 1st race 10

13:30 13:50 ZM Sport 1st race 10

14:00 14:20 SCOOTERS Sport 50 1st race 10

14:30 14:50 SCOOTERS Sport 70 1st race 12

15:00 15:25 SCOOTERS Racing 70 1st race 12

15:30 15:50 RETRO Sport 350 + Racing 350 Race 15

16:00 16:20 ZM 2A (ST50) 2nd race 10

16:30 16:50 ZM 1A (ST45) 2nd race 10

17:00 17:20 ZM Sport 2nd race 10

17:30 17:50 SCOOTERS Sport 50 2nd race 10

18:00 18:20 SCOOTERS Sport 70 2nd race 12

18:30 18:50 SCOOTERS Racing 70 2nd race 12

19:00 Apbalvošana / Awards

Organizators patur tiesības izmainīt braucienu secību un apļu skaitu /

The organizer reserves the right to change the number of laps and the race order.